Příspěvky pracovníků
  

   Informace uvedené na webu Vlastivědného muzea Jesenicka lze citovat pouze s uvedením zdroje a do své práce uvést odkaz na zdroj www.muzeum.jesenik.net


Vincenz Priessnitz a Vlastivědné muzeum Jesenicka jsou součástí České stopy ve světě vědy a techniky  na Taiwanu
- Mgr. Veronika Rybová

Jezulátko ve Vodní tvrzi
- Bc. Kamil Tomášek (2016)

Středověká kamenina na Jesenicku
- Bc. Milan Rychlý (2016)

Malé nahlédnutí do kulturního života české menšiny ve Frývaldově
v meziválečném období

- Mgr. Michaela Kollerová (2016)

K historii loutkových divadel v Jeseníku po roce 1945
- Mgr. Michaela Kollerová (2015)

Rok ve znamení čápa
- Mgr. Hana Hošková (2015)

Letecké boje nad Javorníkem
(2015)

Vidnavský obraz Františka Josefa I.
- Bc. Kamil Tomášek (2015)

Rok 2014 ve VMJ, pracoviště Javorník
(2015)

Historie kamenické školy v Žulové 1886 – 1998 
(2015)

Kurliste jako pramen poznání polských návštěvníků lázní Gräfenberk
(2015)

Zvon kostela na Zálesí
- Milan Rychlý (2014)

Lázeňské prameny očima geologa
- RNDr. Viera Večeřová (2014)

Pohostinství v Jeseníku na přelomu 19. a 20. století
- Mgr. Jarmila Peňázová (2014)

Odpadní jáma RAD v Javorníku
- Milan Rychlý (2014)

Láhev a fotografie
- Milan Rychlý (2014)

Daguerrotipie

- Milan Rychlý (2014)

Zapomenuté ložisko Cu – rud Kopřivný u Horní Lipové
- Mgr. Štěpán Chládek (2014)

Archeologický výzkum zámku Jánský vrch (2013)
- M. Rychlý

O minerálech Jesenicka (2013)
- Bc. Kopečná

Pomocné vědy historické v muzeu (2013)
- Mgr. Peňázová

Těžba mramoru a žuly na Jesenicku (2013)
- Bc. Kopečná

Masožravé rostliny (2013)
- Mgr. Slezáková

Církevní památky v Javorníku (2013)
- M. Rychlý

Na poli a na louce (2013)
- Mgr. Slezáková

Škola hrou (2013)
- Mgr. Peňázová

Oslaďme si Vánoce (2013)
- Mgr. Peňázová

Nálezy
- Milan Rychlý (2012)

Život v prvohorách na území Hrubého Jeseníku 
- Bc. Zdeňka Kopečná (2012)

Hospodská výstava v muzeu
- Mgr. Jarmila Peňázová (2012)
 
Křižák pruhovaný
- Mgr. Ludmila Slezáková (2012)
 
110 let muzejní práce v Javorníku (2011)
- Pavel Macháček (2011)

Pradědská hornatina 
- Bc. Zdeňka Kopečná (2011)

Přadlácká škola Arnošta Latzela 
Mgr. Michaela Neubauerová (2011)
 
Výsledky něm. polit. stran na Jesenicku v parlamentních volbách
v letech 1920 - 1935
 
- Pavel Macháček (2011)

Zajímavé organismy opuštěného lomu 
-Mgr. Ludmila Dospivová (2011)

Základní odborná škola textilní v Jeseníku 
- Pavel Macháček (2011)

Sutě přírodní rezervace Borek u Domašova 
- RNDr. Jan Hauk, CSc.

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 – 1935 
- Pavel Macháček

Stavební vývoj vodní tvrze v Jeseníku a rekonstrukční práce provedené v letech 1945 – 2010
- Pavel Macháček

Malé lesní drama. Mravenec versus pilořitka
- Mgr. Ludmila Dospivová

Jaroslav Karban, „zapomenutá“ oběť roku 1938
- Milan Rychlý

Stavitelská rodina Utnerů z Javorníku 
- Milan Rychlý

O jedné z největších konkrecí Jesenicka
- RNDr. Jan Hauk,CSc.,

Dravci a sovy na Jesenicku
- Mgr. Antonín Lyko

Historie a současnost parku u Tančírny v Račím Údolí
- Mgr.Antonín Lyko

Historie sirotčince sv. Jindřicha – dnešní Charitní dům Oáza
- Mgr. Michaela Neubauerová

Muzeum v Jeseníku na stánkách časopisu Zeitschrift für Geschichte und 
Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens (v letech 1905-1909 a 1917)

- Mgr. Michaela Neubauerová

Osobnosti zabývající se neživou přírodou Jesenicka ve světle 8
- RNDr. Jan Hauk, CSc.

Rostlinní přivandrovalci
- Mgr. Antonín Lyko

Současný stav archeologie na Jesenicku
- Mgr. Josef Kovář

Teplomilné druhy brouků i na Jesenicku
-Mgr. Antonín Lyko

Třicetiletá válka Javorníku (foto 1, foto2)
- Milan Rychlý

Z dějin muzejní práce na Jesenicku 
- Mgr. Michaela Neubauerová

Zajímavé dřeviny zámeckého parku v Kobylé
-Mgr. Antonín Lyko

Život a dílo ing. Bruno Kralika
- RNDr. Jan Hauk, Csc.

Život a dílo ing. Franze Kieglera
- RNDr. Jan Hauk,Csc.,

Kaple sv.Antonína Paduánského v Javorníku
- Mgr. Michaela Neubauerová

Priessnitzův dům v Javorníku
- Mgr.Michaela Neubauerová

Rady kongregace
- Mgr. Michaela Neubauerová

Skolske sestry v Javorníku
- Mgr. Michaela Neubauerová

Skorošická kalvárie
- Mgr. Michaela Neubauerová

Tančírna
- Mgr. Michaela Neubauerová

Osobnosti zabývající se neživou přírodou Jesenicka ve světle 8
- RNDr. Jan Hauk, CSc.

Nerealizovaná kaple v Horním Fořtě
- Michal Rychlý

Sto let fotbalu na Jesenicku
- Pavel Macháček

Vojenské fotbalové kluby na Jesenicku
- Pavel Macháček

Účast jesenického muzea na zemské výstavě „Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska“.
- Mgr. Josef Kovář

Slezské souvislosti výstavy „Brno v době barona Trencka“
- Mgr. Josef Kovář

O jedné zajímavé přírodní památce nad Loučným potokem
- RNDr. Jan Hauk, CSc.