Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku


    Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací, zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

 


Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Srdečně Vás zveme na prohlídku Vlastivědného muzea Jesenicka ve Vodní Tvrzi!


 Po stopách čarodějnických procesů

je projekt, jehož cílem je propagovat expozice čarodějnických procesů v Šumperku, Jeseníku a Nyse. Vlastivědné muzeum Jesenicka otevřelo v roce 2012 stálou moderní multimediální expozici věnovanou čarodějnickým procesům na Jesenicku v 17. století, za kterou získalo 2. místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis, Cenu veřejnosti Olomouckého kraje a Cenu Nadace za Olomouc krásnější.

K návštěvě Vás zve kolektiv zaměstnanců muzea. 

Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo významné ocenění

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se ve čtvrtek 14. 5. 2014 uskutečnilo za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014.

Za novou geologickou expozici „Spirála času Země“ bylo do soutěže nominováno Vlastivědné muzeum Jesenicka, které je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. V konkurenci 43 přihlášených výstav a expozic získalo muzeum v kategorii Muzejní výstava roku třetí místo. Vlastivědné muzeum Jesenicka si tak připsalo další úspěch. Ve stejné soutěži před třemi lety obdrželo druhé místo za svou expozici o čarodějnických procesech.

Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a obecně na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

 
 

Odkaz Vincenze Priessnitze byl zapsán na národní seznam lidové kultury

Vodoléčba a Vincenz Priessnitz jsou na návrh hejtmanství v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Priessnitzův odkaz se tak stal prvním nemateriálním historickým statkem Olomouckého kraje.

„Vodoléčba, lázeňství, Jeseníky a Vincenz Priessnitz jsou navzájem propojené pojmy již bezmála 200 let. Olomoucký kraj se k těmto tradicím hlásí a váží si odkazu svých velkých rodáků,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Nominaci na zápis tradičních léčebných procedur a odkaz jesenického rodáka posuzovali historici, etnologové a Národní rada pro tradiční lidovou kulturu. Na jejich doporučení zápis 19. prosince 2014 schválil ministr kultury Daniel Herman. Oficiálně tak potvrdil kulturněhistorickou hodnotu Priessnitzova odkazu.

„Priessnitzovo jméno a přínos jsou známy především odborné medicínské veřejnosti, laické veřejnosti tolik známy nejsou. Ze zápisu proto máme velkou radost a věříme, že pomůže nejen v popularizaci jeho opravdu nadčasového léčitelství, ale také bude přínosem pro vnímání Jesenicka jako zajímavého regionu s jedinečnou tradicí,“ uvedl MUDr. Jaroslav Novotný, předseda Společnosti Vincenze Priessnitze z Jeseníku. „Vždyť v lázních na Gräfenberku se léčila a setkávala politická i kulturní elita tehdejší Evropy i zámoří,“ dodal Novotný.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky byl zřízen tehdejším ministrem kultury v roce 2008. Jeho hlavním cílem je ochrana, zachování, rozvoj a podpora nemateriálního dědictví na území Čech, Moravy a Slezska. K dnešnímu dni je na Seznamu zapsáno celkem 12 položek. Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze má pořadové číslo jedenáct.


Vincenz Priessnitz

patří mezi významné osobnosti našeho kraje, které se zapsaly do historie nejen České republiky. Jesenický rodák je považován za zakladatele prvních vodoléčebných lázní světa a jeho metody léčby jsou považovány za základ moderní hydroterapie a přírodního léčitelství.

Priessnitzovy léčebné procedury jsou předávány z generace na generaci. Priessnitzův zábal zlidověl jako prostředek k lokálnímu prokrvení, při angíně, vysoké horečce, suchém dráždivém kašli či relaxaci kosterního svalstva. Jeho metody se staly základem moderní hydroterapie, jeho jméno se používá pro polské označení sprchy (sprcha = polsky prysznic).

Vodoléčba patří k nejstarším léčebným metodám. Byla využívána již ve starověku. Jejich blahodárných účinků na organismus využívali starověcí Egypťané, Peršané a Řekové, pozadu nebyli ani Římané. Koupání v pramenité vodě předepisoval i Hippokrates. Středověk však na účinky vodoléčby na dlouhá století pozapomněl. Znovu je objevil na základě pozorování dějů v přírodě až na počátku 19. století Vincenz Priessnitz v osadě Gräfenberk u Jeseníku. Prostý sedlák se stal zakladatelem moderní vodoléčby a tedy ve své podstatě autorem autentického a výjimečného prvku nehmotného dědictví regionu Jesenicka.Vážení návštěvníci Vlastivědného muzea Jesenicka,

dlouho očekávaná nová multimediální a interaktivní expozice Spirála času Země byla 7. července 2014 otevřena pro veřejnost.
Součástí expozice jsou filmy, dokumenty BBC, ilustrace, fotografie a sbírkové předměty. Vyvrcholením celé expozice je následně zcela unikátní projekce videomappingu na model ledovce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 

Zde můžete shlédnout video spot k expozici Spirála času Země.Občanské sdružení Za krásnou Olomouc uděluje každé dva roky Ceny Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péči o památky v Olomouci a Olomouckém kraji.
V sobotu 5.10.2013 proběhla slavnostní prezentace a vyhlášení Ceny i čestných uznání v prostorách olomoucké Galerie César.
Stálá expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17.století otevřená v roce 2012 ve Vlastivědném muzeu Jesenicka získala v rámci TOP 10 realizací v Olomouckém kraje od roku 2010 8.místo a Mgr. Veronika Rybová, ředitelka Vlastivědného muzea Jesenicka získala čestné uznání za prostor, jenž při vedení svěřené instituce poskytuje kvalitní architektuře.
Ing. arch. Lukrécie Lachmanová obdržela uznání za projekt stálé expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století,která je od roku 2012 otevřena ve sklepení Vodní tvrze.Investorem je Olomoucký kraj.
Ceny přijaly oceněné z rukou profesora Rostislava Šváchy,předsedy poroty. Slavnostní prezentaci moderoval Jakub Železný.
Po 2.místě v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava a Ceně veřejnosti Olomouckého kraje je to další cena,která oceňuje investora a je oceněním práce Vlastivědného muzea Jesenicka.
 

Vážení přátelé,

děkujeme za Vaši podporu i hlasy v anketě „Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury“ v kategorii „Ceny veřejnosti“, kde jsme díky Vám zvítězili. Naše stálá expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století získala ocenění již v loňském roce, a to v soutěži muzejních expozic „Gloria musaealis“. Odborná komise nám udělila
2. místo.
V letošním roce jsme pak obdrželi toto 1. místo od Vás návštěvníků. Obou ohodnocení si velice vážíme a stala se pro nás výzvou do budoucna.

S pozdravem

Mgr.Veronika Rybová
Vlastivědné muzeum Jesenicka,
ředitelka
Vodní tvrz:

Stálé expozice

 * SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné : 60/30 Kč
Otevřeno od 7. července 2014

 * ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Vstupné 70/35 Kč


 * FAUNA A FLORA JESENICKA
Otevřeno od 11. června 2013.
Vstupné 40/20 Kč

*  HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné 40/20 Kč


Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních

Stálá expozice
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRAFENBERK
Vstupné: 40/20 KčZde můžete shlédnout pořad z ČT 24 - "Kultura v regionech" se vstupem naší historičky Mgr. Peňázové k výstavě "Pívali naši, pijme taky".