Vodní tvrz v Jeseníku       

Pouze Rytířský sál v přízemí je přístupný pro vozíčkáře.      

OTEVÍRACÍ DOBA PRO ROK 2019:
2.1. - 30.6. Úterý-neděle   9.00-17.00
1.7. - 31.8. Úterý-neděle 9.00-17.00
1.9. - 31.12. Úterý-neděle 9.00-17.00
Otevírací doba o vánočních svátcích 2019 bude upravena dodatečně.      
VSTUPNÉ:
STÁLÁ EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ NA JESE-NICKU 17. STOLETÍ

(otevřeno od 8. 2. 2012)
Doporučujeme rezervaci předem
na tel. č. 725 073 539 nebo
na emailu 
muzeum.rezervace@jen.cz. Doporučený počet osob ve skupině je 10, prohlídka začíná vždy v každou celou hodinu, poslední prohlídka pak hodinu před koncem otevírací doby. Vstupenky si vyzvedněte vždy nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky.
Vstupenky je možné rezervovat na adrese muzeum.rezervace@jen.cz
 
dospělí 70,- Kč
senioři nad 60 let, děti 12 – 18 let, studenti 35,- Kč
-dětem do 12 let vstup nedoporučujeme  
-Fotografování v expozici je zakázáno!  
   
EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
(otevřeno od 7. 7. 2014)
dospělí 60,-Kč
senioři nad 60 let, děti 6 – 18 let, studenti 30,-Kč
děti do 6-ti let jednotlivě zdarma
děti do 6 - ti let
v hromadných výpravách
15,-Kč
Expozice Spirála času Země se otevírá vždy 
15 minut po celé hodině a max. počet návštěvníků v jedné skupině je 12
 
-Fotografování v expozici je zakázáno!  
     
STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA dospělí 40,- Kč
senioři nad 60 let, děti 6 – 18 let, studenti 20,- Kč
děti do 6-ti let jednotlivě zdarma
děti do 6-ti let v hromadných výpravách 10,- Kč
   
EXPOZICE
FAUNY A FLÓRY
JESENICKA
otevřena od 11.6.2013
dospělí

 

40,-Kč

  senioři nad 60 let, děti 6 – 18 let, studenti

20,-Kč

děti do 6-ti let jednotlivě zdarma
  děti do 6 - ti let v hromadných výpravách 10,-Kč
       
Krátkodobé výstavy: Vstupné na jednotlivé výstavy bude určováno jednorázově  
     
 Zvláštní vstupné:
(stálé expozice a výstavy)
- držitelé ZTP, průvodce ZTP

sleva 50%

- držitelé průkazu - AMG, Národní památkový ústav, ICOMOS, Zväz muzeí na Slovensku, Fond ohrožených dětí zdarma
  - Senior pas sleva 50%
  - držitelé "Cestovní knihy" zdarma
- držitelé karet "OLOMOUC CARD" zdarma
- držitelé průkazů "Čtyřlístek" sleva 50%
  - držitelé karet "EUROBEDS", "ĎAS" sleva 50%
  - držitelé karet "Jeseníkypass" sleva 25%
  - držitelé karet "Rodinné pasy" sleva 50%
pro dospělého
  - pedagogický doprovod u hromadných výprav zdarma
  - zaměstnanci krajského úřadu olomouckého kraje zdarma
  - skupinky dětí do 6ti let sleva 50% z polovičního vstupného
   
 Nadstandardní služby: - sylabus v jazyce německém, polském i anglickém zdarma
  - výpravy mimo návštěvní dobu (příplatek)  100 %
  - fotografování - hlásit předem na pokladně 20,- K
  - pouze pro vlastní potřebu  
  - je povoleno fotit pouze 5 fotografií v expozici či krátkodobé výstavě   
  - pořizování videozáznamu ZAKÁZÁNO
  
 Tento ceník je v platnosti od 1.12.2017
   
PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA:
Prohlídka stálých expozic Historie a archeologie, Fauna a flora Jesenicka a krátkodobých výstav s průvodcem pouze ve skupinách nad 10 osob; ostatní individuálně. Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století a Spirála času Země průvodce vždy.
Poslední návštěvy jsou do Vodní tvrze vpouštěny vždy půl hodiny před zavírací dobou (tedy v 16:30)!


 Muzeum Vincenze Priessnitze v Jeseníku-Lázních                             

Expozice není přístupná pro vozíčkáře.

OTEVÍRACÍ DOBA:
květen - červen:

pátek
14:00 - 17:00

sobota - neděle
10:00 - 17:00
červenec - srpen: čtvrtek - neděle
12:00 - 17:00
září: pátek
14:00 - 17:00

sobota - neděle
10:00 - 17:00

říjen 2019 – 31. ledna 2020

provozní přestávka


 
VSTUPNÉ:
dospělí

40,- Kč

senioři nad 60 let, děti 6-18 let, studenti

20,- Kč

Zvláštní vstupné: - držitelé ZTP, průvodce ZTP sleva 50%
  - držitelé průkazu - AMG, Národní památkový ústav, ICOMOS, Zväz muzeí na Slovensku, Fond ohro-žených dětí, "OLOMOUC CARD", pedagogický dozor v hromadných výpravách, zaměstnanci krajského úřadu olomouckého kraje zdarma
- držitelé průkazů "Čtyřlístek" sleva 50%
  - držitelé karet "EUROBEDS", "ĎAS" sleva 50%
  - držitelé karet "Rodinné pasy"  sleva 50%
pro dospělé
  - držitelé karet "Seniorpas" sleva 50%
   
 Nadstandardní služby: - sylabus v jazyce německém, polském zdarma
  - výpravy mimo návštěvní dobu (příplatek)  100 %
 Fotografování: - Nutno hlásit předem na pokladně (pouze pro vlastní potřebu)  20 Kč
 Pořizování videozáznamu:   Zakázáno
 

 Tento ceník je v platnosti od 20.5.2013

 

Volné vstupy ve dnech: 18.5., 28.10.