Vodní tvrz v Jeseníku
 Adresa: Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
  Zámecké náměstí 1
  790 01 Jeseník
   
 Ředitel:  Mgr. Pavel Rušar
 Asistentka ředitele: Petra Isaiášová
 Zástupce ředitele: Mgr. Markéta Kobierská
 E - mail: muzeum@jesenik.net
 Mobil: (+420) 606 787 371
 E - mail: muzeum.sekretariat@jen.cz
  

 Rezervace prohlídek
 (písemně pouze na této 
 adrese)
:
 nebo na čísle:

muzeum.rezervace@jen.cz
(+420) 725 073 539
 
 Vedoucí útvaru recepce: Bc. Kamil Tomášek
muzeum.pokladna@jen.cz
(+420) 776 737 524
 
 Výtvarník: BcA. Ivana Kužílková
muzeum.vytvarnik@jen.cz
(+420) 775 454 702
 
 IČO: 64095410
 Bankovní spojení: ČSOB Jeseník, č. ú.: 0277886553/0300
 Pokladna Vodní tvrz Jeseník muzeum.pokladna@jen.cz
 Pokladna muzeum Vincence
 Priessnitze
muzeum.priessnitz@jen.cz
 Datová schránka xbnmakv
 Připomínky muzeum@jesenik.net


 Rodný dům V. Priessnitze
 Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hůževková
 Adresa: Jeseník - Lázně č.p. 175
  790 01 Jeseník
 Telefon: (+420) 775 459 323
 E-mail: muzeum.priessnitz@jen.cz


 Odborná pracoviště VMJ na Tovární ulici (býv. areál Moravolenu):
 [biologie] Mgr. Ludmila Slezáková 
(mateřská dovolená) 
muzeum.biolog@jen.cz
     
 [historik] Mgr. Božena Kaňáková
muzeum.historik@jen.cz
Mgr. Jan Petrásek
muzeum.petrasek@jen.cz
(+420) 775 457 181
    
 [geolog] RNDr. Viera Večeřová (externě)
Komunikace prostřednictvím sekretariátu,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz
  
 [dokumentátor] Mgr. Markéta Kobierská
muzeum.dokumentator@jen.cz
(+420) 775 460 123
 [odborný pracovník, lektor] Mgr. Matěj Matela
muzeum.matela@jen.cz
(+420) 775 459 314
 
 [Technický správce objektů] Ing. Miroslav Osmančík
muzeum.technik@jen.cz
(+420) 776 737 692
 
 Odborné pracoviště VMJ v Javorníku
[správce podsbírky, archeolog] Mgr. Milan Rychlý
muzeum.rychly@jen.cz
 Telefon: (+420) 775 459 298


 Odkazy
Krajský úřad - www.kr-olomoucky.cz
  
Kulturní instituce Olomouckého kraje
Vlastivědné muzeum v Olomouci - www.vmo.cz
Muzeum umění Olomouc - www.olmuart.cz
Muzeum a galerie Prostějov - www.muzeumpv.cz
Muzeum Komenského v Přerově - www.prerovmuzeum.cz
Vlastivědné muzeum v Šumperku - www.muzeum-sumperk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci - www.vkol.cz
Archeologické centrum Olomouc - www.ac-olomouc.cz
Virtuální prohlídky muzeí Olomouckého kraje - www.olomoucky-kraj.com