Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník, Česká křesťanská akademie a Společnost Vincenze Priessnitze


Szanowni Państwo,

W tym roku odbędzie się XII międzynarodowe spotkanie św. Wacława w Jeseníku i Bílej Vodzie. Jego organizatorzy współpracujący z miastem Jeseník i wsią Bílá Voda przewidują następujący program:

  • W czwartek 27 września 2012 r. w Priessnitzových léčebných lázních w Jeseníku odbędzie się seminarium krajoznawcze na temat:

  • Śląska kultura ludowa i kultura ludności na Jesenicku


Jego celem jest systematyczne przedstawienie śląskiej kultury ludowej na Jesenicku w szerokim kontekście geograficznym i historycznym. Specyficzna śląska kultura ludowa powstawała w okresie, gdy ziemie wchodziły w skład Królestwa Czeskiego, monarchii austro-węgierskiej i Prus. Po wysiedleniu ludności niemieckiej – z wyjątkiem sfery legend – doszło do jej zaniku. Na działalności badawczej odcisnęła piętno ideologia i dążenie do „odmiemczenia” kraju. Nowi osadnicy pochodzący z różnych ziem czeskich, Słowacji, Wołynia, Rumunii i Grecji przynosili własną kulturę. Liczne jej przejawy zakorzeniły się i naszym zamiarem jest ich zinwentaryzowanie w celu stworzenia podstaw do dalszej pracy badawczej. Do udziału tradycyjnie zapraszamy uczestników z Niemiec i Polski.
Na seminarium będą prezentowane poszczególne referaty z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego (maksymalna długość wystąpienia 15 minut). Uczestnicy będą mieli do dyspozycji wcześniej wydany zbiór referatów. Do publikacji można nadesłać artykuł naukowy bez konieczności prezentowania go na seminarium.
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa poświęcona kulturze ludowej w siedzibie Vlastivědnégo muzea Jesenicka. Planujemy, że koszty związane z aktywnym udziałem w seminarium (wyżywienie, zbiór referatów) będą pokryte przez organizatorów. Nie wprowadzamy opłaty konferencyjnej. Także zapewnimy tłumaczenie symultaniczne czesko-niemieckie.

  • W czwartek 27 września 2012 o 18,00 występ zespołów folklorystycznych w kaplicy.

  • W piątek 28 września 2012 w Bílej Vodzie odbędą się uroczystości 

upamiętniające rocznicę internowania sióstr zakonnych w tej miejscowości.
Chcemy zorientować się, jakie jest zainteresowanie spotkaniem i dlatego wysyłamy tę wstępną informację. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i wysłanie go na adres: Státní okresní archiv Jeseník, Tovární 18, 790 01 Jeseník lub Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník.. Zgłoszenie można również wysłać faksem lub pocztą elektroniczną na adres muzeum@jesenik.net lub podatelna@je.archives.cz. Jeśli są Państwo zainteresowani aktywnym uczestnictwem w seminarium, radzimy skonsultować temat planowanego wystąpienia redaktorem zbioru referatów mgr Květoslavem Growkou (tel. 584 411710, e-mail: k.growka@je.archives.cz.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń w przypadku aktywnego uczestnictwa upływa 15 maja 2012 r.

  • Termin nadsyłania artykułów do 30 czerwca 2012 r.

  • W przypadku biernego uczestnictwa wystarczy wysłać zgłoszenie do końca sierpnia 2012 r.

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia będziemy informować o przygotowaniach do spotkania i przyślemy wcześniej szczegółowy program. Zapraszamy do udziału.


Z poważaniem

mgr Veronika Rybová, dyrektorka VMJ
Tel.: 584 401 070
E-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz

mgr Bohumila Tinzová, kierowniczka SOkA
Tel.: 584 411 710
E-mail: b.tinzova@je.archives.cz


Meldunek